Pleinpop.nl gaat niet door

We zagen ‘m met z’n allen al aankomen: Pleinpop.nl wordt afgelast. Natuurlijk vinden we dat net als jullie, ontzettend jammer. Maar gezondheid staat nu voorop.

We moeten nu veel dingen regelen en kunnen helaas nog niet op alle vragen antwoorden geven. We komen op een later moment bij jullie terug met wat het betekent voor Pleinpop.nl en de kaarten die al verkocht zijn. Ook nemen we zo snel mogelijk contact op met onze leveranciers en sponsoren. We hopen dat we kunnen rekenen op jullie begrip en geduld.

We wensen iedereen die op welke manier dan ook getroffen is door de gevolgen van het Corona-virus veel sterkte!

Team Pleinpop.nl