Wij willen het graag gezellig houden, u toch ook?

Onderstaand vindt u de huisregels van PLEINPOP.NL. Iedere bezoeker van PLEINPOP.NL wordt geacht zich aan deze huisregels te houden. Overtreding van enige huisregel zal onmiddellijk en zonder aanzien des persoon aan de politie worden gemeld, terwijl ook ontzegging van de toegang zal worden aangezegd. Eventuele schade welke door de organisatie wordt geleden, zal op de veroorzaker worden verhaald.

 1. HET GOOIEN MET DRANK WORDT NIET GETOLEREERD.
 2. BIJ HET BETREDEN VAN DE FEESTTENT ZONDER OF MET EEN ONGELDIG ENTREEBEWIJS (NADRUK) WORDT DE POLITIE INGESCHAKELD.
 3. ER GELDT EEN ALGEHEEL ROOKVERBOD IN DE GEHELE FEESTTENT. Bij overtreding wordt de toegang ontzegd.
 4. Aan bezoekers onder de 18 jaar worden geen alcoholische dranken verkocht. BEZOEKERS ONDER DE 18 JAAR WELKE TOCH IN HET BEZIT ZIJN VAN ALCOHOLISCHE DRANK ZAL DE TOEGANG WORDEN ONTZEGD.
 5. De organisator heeft het recht om het evenement te verplaatsen, te wijzigen of te annuleren. In geval van annulering van het complete programma zal de organisator op verzoek het toegangsgeld restitueren.
 6. Op diverse plaatsen in en om de feesttent hangen camera’s. Als bezoeker van Pleinpop.nl stemt u toe in het maken van opnamen. Bij calamiteiten kunnen deze opnamen als ondersteunend materiaal aan de politie worden getoond.
 7. Bij de entree van de feesttent kan zich de mogelijkheid voordoen dat u zich moet laten fouilleren door de beveiligingsdienst. Indien u niet wenst mee te werken aan de controle, kan u de toegang worden ontzegd.
 8. U dient in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs welke op verzoek moet worden getoond.
 9. Instructies van het personeel en de beveiligingsdienst dienen in het belang van uw eigen veiligheid direct te worden opgevolgd.
 10. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor schade, diefstal en eventueel letsel ten gevolgen van het bezoek aan Pleinpop.nl
 11. Het is verboden de nooduitgangen zonder noodzaak te openen of te blokkeren.
 12. Ongewenste intimiteiten, racistische-, seksistische- , beledigende en/of discriminerende uitlatingen worden niet getolereerd.
 13. Het gebruiken of bij zich hebben van wapens is  verboden.
 14. Het gebruiken, bezitten of verhandelen van (soft)drugs is  verboden.