Wij houden het graag gezellig, jij toch ook?

Onderstaand vind je de huisregels van Pleinpop.nl. Iedere bezoeker van Pleinpop.nl moet zich aan deze huisregels te houden. Overtreding hiervan zal onmiddellijk en zonder onderscheid hierin te maken, worden gemeld aan de politie. Ook wordt de toegang direct ontzegd. Eventuele schade die door de organisatie wordt geleden, zal op de veroorzaker worden verhaald.

 1. HET GOOIEN MET DRANK WORDT NIET GETOLEREERD.
 2. BIJ HET BETREDEN VAN DE FEESTTENT ZONDER OF MET EEN ONGELDIG ENTREEBEWIJS (NADRUK) WORDT DE POLITIE INGESCHAKELD.
 3. ER GELDT EEN ALGEHEEL ROOKVERBOD IN DE GEHELE FEESTTENT. Bij overtreding wordt de toegang ontzegd.
 4. Aan bezoekers onder de 18 jaar worden geen alcoholische dranken verkocht. BEZOEKERS ONDER DE 18 JAAR DIE TOCH IN HET BEZIT ZIJN VAN ALCOHOLISCHE DRANK ZAL DE TOEGANG WORDEN ONTZEGD.
 5. De organisator heeft het recht om het evenement te verplaatsen, te wijzigen of te annuleren. In geval van annulering van het complete programma zal de organisator op verzoek het toegangsgeld restitueren.
 6. Op diverse plaatsen in en om de feesttent hangen camera’s. Als bezoeker van Pleinpop.nl geef je toestemming voor het maken van opnamen. Bij calamiteiten kunnen deze opnamen als ondersteunend materiaal aan de politie worden getoond.
 7. Bij de entree van de feesttent kan zich de mogelijkheid voordoen dat je je moet laten fouilleren door de beveiligingsdienst. Indien je niet meewerkt aan deze controle, kan de toegang worden ontzegd.
 8. Je dient in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs die op verzoek moet worden getoond.
 9. Instructies van het personeel en de beveiligingsdienst dienen in het belang van de eigen veiligheid direct te worden opgevolgd.
 10. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor schade, diefstal en eventueel letsel ten gevolgen van het bezoek aan Pleinpop.nl
 11. Het is verboden de nooduitgangen zonder noodzaak te openen of te blokkeren.
 12. Ongewenste intimiteiten, racistische-, seksistische- , beledigende en/of discriminerende uitlatingen worden niet getolereerd.
 13. Het gebruiken of bij zich hebben van wapens is verboden.
 14. Het gebruiken, bezitten of verhandelen van (soft)drugs is  verboden.

Heb je een vraag over je bezoek aan Pleinpop.nl? Kijk dan ook eens bij de Veelgestelde vragen.