Wij houden het graag gezellig, jij toch ook?

Onderstaand vind je de huisregels van Pleinpop.nl. Iedere bezoeker van Pleinpop.nl wordt geacht zich aan deze huisregels te houden. Overtreding van enige huisregel zal onmiddellijk en zonder aanzien des persoon aan de politie worden gemeld, terwijl ook ontzegging van de toegang zal worden aangezegd. Eventuele schade welke door de organisatie wordt geleden, zal op de veroorzaker worden verhaald.

 • HET GOOIEN MET DRANK WORDT NIET GETOLEREERD.
 • BIJ HET BETREDEN VAN DE FEESTTENT ZONDER OF MET EEN ONGELDIG ENTREEBEWIJS (NADRUK) WORDT DE POLITIE INGESCHAKELD.
 • Er geldt een algeheel rookverbod in de gehele feesttent. Dit geldt ook voor vapes en andere elektronische sigaretten.
 • Op diverse plaatsen in en om de feesttent hangen camera’s. Als bezoeker van Pleinpop.nl stem je toe in het maken van opnamen. Bij calamiteiten kunnen deze opnamen als ondersteunend materiaal aan derden worden getoond.
 • Bij de entree van de feesttent kan zich de mogelijkheid voordoen dat je je moet laten fouilleren door de beveiligingsdienst. Indien je niet meewerkt aan de controle, kan de toegang worden ontzegd.
 • Je dient in het bezit te zijn van een geldige legitimatie die op verzoek moet worden getoond.
 • Instructies van het personeel en de beveiligingsdienst dienen in het belang van de eigen veiligheid direct te worden opgevolgd.
 • De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor schade, diefstal en eventueel letsel ten gevolgen het bezoek aan Pleinpop.nl.
 • Aan bezoekers onder de 18 jaar worden geen alcoholische dranken verkocht. Bezoekers van onder de 18 jaar die toch in het bezit zijn van alcoholische drank zal de toegang worden ontzegd. Dit geldt ook voor alcoholvrij bier. Het is niet zichtbaar of in een glas bier met of zonder alcohol zit, vandaar dat hier één lijn in getrokken wordt.
 • Het is verboden de nooduitgangen zonder noodzaak te openen of te blokkeren.
 • Ongewenste intimiteiten, racistische-, seksistische- , beledigende en/of discriminerende uitlatingen worden niet getolereerd.
 • Het gebruiken of bij zich hebben van wapens is ten strengste verboden.
 • Het gebruiken, bezitten of verhandelen van (soft)drugs is ten strengste verboden.